What I can do

Mình là freelancer. Và đây là những công việc có thể làm: 

1. Content writer

Mình viết nội dung theo cho những chủ đề về nhân sự, hướng nghiệp, tuyển dụng và hoặc các nội dung đặc thù theo từng công ty gồm giới thiệu công ty, giới thiệu sản phẩm

2. Blogger

Đây là công việc chính mình đang phát triển, Adele Doan Blog sẽ tập trung vào những chủ đề về hướng nghiệp, phát triển bản thân và chia sẻ của cá nhân mình về cuộc sống

3. Tư vấn hướng nghiệp

Chắc các bạn đã biết mình đang nhận các câu hỏi cần tư vấn về nghề nghiệp trên Ereka theo link này https://ereka.vn/premium/senior/97249675913035252 . Ngoài ra mình cũng nhận tư vấn trực tiếp theo giờ về các chủ đề: hướng nghiệp, cách viết CV, chuẩn bị phỏng vấn…

4. Viết báo

Mình hiện đang là Community Writer của Vietcetera. Nghĩa là nếu bài viết nào đủ tiêu chuẩn và phù hợp với chủ đề của Vietcetera thì sẽ gửi để các bạn biên tập bên đó duyệt hoặc các bạn sẽ đề xuất các nội dung phù hợp với những điểm mạnh chuyên môn của mình để viết. Trong tương lai mình cũng rất mong muốn hợp tác với nhiều tờ báo hơn nữa.

5. Viết sách

Dự án sách mà mình đã tham gia là đồng tác giả là Người trong muôn nghề của Spiderum. Hi vọng sẽ có những dự án tương tự như vậy trong tương lai gần hơn nữa

6. Kinh doanh

Sen và Gốm, Là Cỏ Là Cây là store mình đang quản lý và phụ trách về content fanpage.

Adele luôn chào đón mọi cơ hội. Hi vọng có thể kết nối với mọi người qua email: doandthr@gmail.com hoặc info@adeledoan.com .