CUỘC SỐNG

Vẫn là những chủ đề bao trùm hơn công việc. Công việc là một phần cuộc sống của mình nhưng cuộc sống của mình ngoài công việc ra còn nhiều điều khác nữa.