Tư vấn 1-1 theo giờ

 • Tên gói tư vấn: 1HOUR
 • Thời gian: 1 tiếng
 • Hình thức: Online Meeting – Google Meet
 • Nội dung: Trao đổi với Adele 1-1 để được tư vấn, giải đáp một vấn đề cụ thể. Adele sẽ phân tích nguyên nhân vấn đề, cung cấp insight và cùng bạn đưa ra kế hoạch hành động (action plan) cụ thể.
 • Mục đích: Phù hợp với những yêu cầu tư vấn gấp, có thể giải đáp trong một session
 • Chi phí: 1.000.000 VND/hour

Tư vấn theo giai đoạn

 • Tên gói tư vấn: 1PACKAGE
 • Thời gian: 2-3 tháng (8-12 session)
 • Lịch tư vấn: Cố định hàng tuần
 • Hình thức: Online Meeting – Google Meet
 • Nội dung: Tư vấn và đồng hành cùng bạn trong 2 – 3 tháng để cùng đạt được mục tiêu cụ thể. Ví dụ như chuyển việc thành công, thăng chức và xây dựng lộ trình sự nghiệp, gia nhập ngành mới, v.v… Adele sẽ hướng dẫn và cùng bạn lên kế hoạch hành động cho 2 -3 tháng. Theo theo dõi và cập nhật tiến độ của kế hoạch hàng tuần
 • Mục đích: Phù hợp với những yêu cầu tư vấn dài hạn, cần giải quyết vấn đề cụ thể và tư vấn xuyên suốt quá trình
 • Chi phí: Liên hệ

Đồng hành cùng bạn

 • Tên gói tư vấn: 1MONTH
 • Thời gian: 1 tháng (2 session)
 • Lịch tư vấn: Linh hoạt
 • Hình thức: Online Meeting – Google Meet
 • Nội dung: Là người bạn đồng hành giải đáp tất cả những thắc mắc của bạn trong công việc, phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống mà bạn mong muốn. Adele sẽ tư vấn và giải đáp thông qua tin nhắn, email và các session tư vấn 1-1. Tối đa 2 session một tháng. Bạn có thể liên hệ và gửi câu hỏi bất kỳ khi nào và nhận được giải đáp trong vòng 24h. Session 1-1 sẽ được ưu tiên book bất kỳ khi nào Adele có lịch trống.
 • Mục đích: Đồng hành dài hạn để được giải đáp ngay những vấn đề trong công việc và follow up với những kế hoạch sự nghiệp đã định sẵn
 • Chi phí: Liên hệ

Coaching Area

Coaching Topic

CAREER TRANSITION • RECRUITMENT • CAREER PATH • APPLYING NEW JOB • ADVANCEMENT AND PROMOTION • HEADHUNTING • CAREER ORIENTATION • SPECIALIZATION SHIFTING • TEAM MANAGEMENT • TIME MANAGEGMENT • LEADERSHIP • TRAINNING

Bạn chưa gọi tên được vấn đề của mình? Liệu vấn đề của bạn có trong phạm vi tư vấn của Adele không?