Our Story

Adele bắt đầu công việc Career Coach (Khai vấn nghề nghiệp) từ năm 2020. Khách hàng đầu tiên của mình rất tình cờ là thông qua giới thiệu. Một bạn độc giả đã tham gia khóa Landing your dream job và giới thiệu chị gái tới Adele nhờ tư vấn. Mình tiếp tục làm Career Coach từ đó đến nay cho rất nhiều người đi làm chuyên nghiệp, nhân viên trong công ty và các bạn sinh viên.

Triết lý coaching của mình là không đánh giá hay tự đưa ra giải pháp một cách chủ quan. Thay vào đó là phân tích để tìm ra nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, khai vấn giúp bạn tư duy đúng. Và cung cấp insights từ đó bạn có thể đưa ra quyết định cho và kế hoạch hành động cho chính mình.