Meet your coach

Mình là Adele Doan – Career Coach của bạn. Adele hiện là Business Manager tại JobHopin. Trước đo mình từng làm việc tại One Arrow Consulting, Navigos Search, Harvey Nash đều là các công ty trong mảng tuyển dụng, headhunt. Hành trình 5 năm làm tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực, mình đã tiếp xúc chứng kiến nhiều câu chuyện nghề nghiệp khác nhau cũng như cách những người thành công xây dựng sự nghiệp của họ như thế nào.

Phát triển sự nghiệp luôn là chủ đề mà mình đam mê và dành nhiều thời gian. Cũng là chủ đề xuyên suốt mình nói về khi là blogger, podcasterdiễn giả tại các sự kiện cho các bạn trẻ. Mong là trải nghiệm và kiến thức mình có có thể giúp bạn tìm được hướng đi và câu trả lời cho các vấn đề sự nghiệp mà bạn đang gặp phải