Meet Adele Doan, Your personal career coach

Mình là Adele Doan – Career Coach của bạn. Adele hiện là Recruitment Lead, Business Partner tại One Arrow Consulting, từng làm việc tại Navigos Search – agency lớn nhất tại thị trường Việt Nam về headhunting. Với hơn 5 năm kinh nghiệp tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực, mình đã tiếp xúc và làm việc với nhiều ứng viên từ Senior-level tới C-level thành công trong sự nghiệp của họ. Doanh nghiệp mình từng làm việc cùng bao gồm từ Startup, SMEs, Big Corperation, MNCs. Cá nhân mình đã trải nghiệm vai trò của cả nhân viên, quản lý và chủ doanh nghiệp.

Adele cũng là blogger viết về chủ đề nghề nghiệp, tuyển dụng và phát triển bản thân. Mong muốn của mình là mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mọi người thông qua việc phát triển sự nghiệp và cuộc sống. Và đó là ý nghĩa cuộc sống của mình.