Ứng dụng swimmer’s body illusion trong tuyển dụng

Có rất nhiều trường hợp kết quả của một tổ chức hay nhóm người phụ thuộc phần lớn vào các yếu tố chọn lọc ngay từ ban đầu. Những người bơi giỏi rồi sẽ có thân hình đẹp, linh hoạt? Hay ngay từ ban đầu những người được chọn vào con đường bơi lội chuyên nghiệp cơ thể họ đã có những yếu tố phù hợp với công việc này.


Việc học Harvard có làm bạn giỏi hơn? Harvard luôn nổi tiếng là ngôi trường có nhiều người giỏi và thành công nhất trên thế giới. Liệu có phải vì chương trình của họ quá xuất sắc. Hay đơn giản là họ đã thu hút được những người xuất chúng sẵn, vốn đã có những tố chất để thành công dù là ở đâu.


Ứng dụng câu chuyện này trong tuyển dụng như thế nào?


Thay vì ta kỳ vọng ai cũng có thể làm tốt một nhóm công việc bằng cách đào tạo mọi người giống nhau. Ngay từ ban đầu hãy lựa chọn nhân sự có những phẩm chất phù hợp và dễ thành công với công việc đó. Selection factors matter.
Vì sao những người giỏi lại chọn học Harvard thay vì một trường không tên tuổi khác? Bên cạnh việc lựa chọn đúng thì bạn cũng sẽ cần đảm bảo bạn có những điều kiện và môi trường phù hợp để thu hút những nhân sự phù hợp phía trên.


Câu chuyện tuyển dụng khi đó đơn giản là chọn đúng người và tạo môi trường phù hợp để họ phát triển. Mô hình này đặc biệt phù hợp với startup và SMEs khi tổ chức chưa quá cồng kềnh và để cao tính chủ động, tự học, tự phát triển của nhân sự.


Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *