Thuận tự nhiên

Trong quản lý team hay điều hành một business, thay vì push người khác làm điều khác thói quen hoặc khiến họ không thoải mái thì hãy set up môi trường mà mọi người theo tự nhiên làm thứ phải làm. Cái giá phải trả cho việc thay đổi hành vi của người khác là rất nhiều tiền và nỗ lực. Như việc các công ty công nghệ đốt tiền chỉ để educate thị trường và người dùng của họ.


Tạo động lực mới cho một người khó hơn việc tìm người có động lực và đưa họ vào vị trí mà động lực đó được activate. Thay vì khiến một người cuộc sống đầy đủ trở nên thích kiếm tiền hơn thì hãy tìm người thích tiền và tạo cơ chế thưởng theo năng lực để họ cố gắng. Thay vì quy định nhân viên phải dùng hệ thống mới thì hãy khiến hệ thống trở nên hữu ích và cần thiết với họ và họ sẽ tự động dùng.


Ta ngừng thay đổi người khác thi ta nhận ra chi phí để người khác thay đổi là quá lớn. Thay vì đó ta xây dựng bộ máy và hệ thống để mọi người cùng vận hành một cách thuận tự nhiên nhất, với rất ít nỗ lực. Để xây dựng hệ thống đó một cách mượt mà trơn tru sẽ cần sự sự thấu hiểu sâu sắc về hành vi, động lực, thói quen của con người.


If you don’t understand human, you can’t do business.


Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *