The gamer mindset

Business Owner thành công thường là người chơi game giỏi, cả thực tế và trong business. Họ coi mỗi business là một trò chơi mà họ cần tìm ra lời giải là cách chơi thắng game đó. Mỗi trò chơi đều có quy luật để thắng, người owner là người tìm ra công thức và hướng dẫn lại nhân viên của mình cách chơi.


Dropshipping người làm thì nhiều nhưng không phải ai cũng thắng. Bởi vì chỉ vài người tìm ra được cách win thị trường. Khi họ tìm ra lời giải thì việc bàn giao know-how lại cho đội ngũ đơn giản và scale up nhanh. Cuộc chơi về agency cũng có cách chơi riêng của nó. Agency sẽ cần branding để thu hút client, năng lực deliver tốt để maintain client và chọn đúng client (có tiền, chịu chi, doable) là quan trọng nhất.


Trở thành KOL nổi tiếng cũng có cách làm riêng. Đó là lí do vì sao có những quản lý talent được săn đón hơn hẳn. Ở một số thời điểm việc polish bản thân bằng bằng cấp là cần thiết, như một phần của cuộc chơi. Để được xã hội và số đông công nhận, và trở thành một phần sức mạnh của bạn.
Cần nhìn lại bạn đang chơi cuộc chơi nào và bạn đã thực sự hiểu luật chơi của nó chưa.


Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *