The following leadership

Trong một mối quan hệ làm việc cùng nhau cần có hai vai trò rất rõ ràng người lead và người follow giống khi bạn nhảy salsa vậy. Hai người có thể đổi vai cho nhau ở từng thời điểm nhưng không thể cả hai đều lead hay cả hai đều follow.


Người lead phải đóng đúng vai trò của leader là đưa ra chỉ dẫn, định hướng. Còn follower khi đóng vai này phải làm đúng nhiệm vụ follow của mình.
Leadership giỏi là người mà lead nhưng có sự linh hoạt và nương theo người follow của mình – following leadership. Nếu follower còn thiếu kinh nghiệm thì họ thích những hướng dẫn cụ thể, rõ ràng và có hơi chút áp đặt. Anh/chị dạy sao em sẽ làm đúng như thế. Nhưng lead những người có kinh nghiệm hơn thì cần chấp nhận họ có chính kiến và cách làm riêng không thể ép họ làm những điều bản thân họ chưa hoàn toàn tin tưởng.


There is no style fit all. Leader giỏi cũng phải là follower giỏi. Follower muốn lên lead trước hết hãy làm tốt vai trò của mình.


Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *