The background story

Mỗi lần ai đưa ra lời khuyên hay nhận định nào đó, điều mọi người thường quên là tìm hiểu background story đằng sau những nhận định đó.


Một người có cuộc sống vật chất đủ đầy dễ dàng cho rằng ai cũng phải làm công việc mà mình thấy ý nghĩa và phát huy được hết tiềm năng của mình. Nhưng một người lớn lên trong nghèo khó thì lại thấy phải làm công việc mình giỏi và kiếm được tiền, khi kiếm được tiền tự dưng bạn sẽ thấy yêu công việc đó thôi.
Khi bạn đã nhận đủ tình cảm yêu thương và cảm giác an toàn từ bé, rất dễ để kết luận rằng ta nên yêu mình trước khi yêu người. Nhưng nếu bạn đã thiếu thốn tình thương từ khi còn nhỏ, thật khó để học cách yêu mình trừ khi có người yêu bạn.


Nên mọi nhận xét, quan điểm, lời khuyên cần được cân nhắc đi kèm với background story của nó. Khi bạn hiểu câu chuyện đằng sau bạn sẽ không quá bất ngờ vì sao mọi người lại tư duy như vậy. Cùng một hoàn cảnh, với những điều kiện giống nhau hầu hết mọi người sẽ lựa chọn như nhau. Chúng ta về cơ bản đều giống nhau theo một cách nào đó.


Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *