Thành thật hay blowfish

Khi làm business nhiều khi người ta phải khoác cái áo quá rộng so với bản thân. Bạn được giải thưởng, mọi người tung hô, bạn tự dưng có áp lực phải hành xử, làm việc sao cho phù hợp với giải thưởng đó. Năng lực nội tại chưa đủ lớn với với những gì mọi người nhìn nhận về bạn thông qua vị trí, giải thưởng, bằng cấp trên mạng xã hội. Người quen thì có thể thông cảm vì bạn đang cố rướn mình, còn người lạ thì có thể thấy rất kệch cỡm.


Cũng có người dùng cách blowfish để làm đòn bẩy tiến nhanh hơn trên nấc thang sự nghiệp và địa vị. Họ khiến người khác tin họ làm được bằng cách nói trước những điều họ có tiềm năng làm được. Nói trước bước chưa chắc đã qua nhưng nó giúp bạn x2 x3 title và thu nhập và bật thật nhanh. Vẫn có những người thành công vì lỡ blowfish rồi nên phải làm thật thôi và họ làm được thật. Nhưng chiến thuật của bạn có thể cũng nằm trong chiến lược của người khác.

Bạn có thể blowfish với người ngoài nhưng đừng nên blowfish với chính mình. Đơn giản như thành thật trong việc lên kế hoạch công việc của mình hằng ngày. Hôm nay mình có thể làm những gì? Don’t planning just for the sake of planning. Cuối ngày thì achievement nào khiến bạn tự hào nhất, dù là nhỏ thôi cũng được? Năng lực triển khai của team thực sự đến đâu, hãy thực tế. Thành thật để quản trị rủi ro tốt hơn. Và thành thật để bạn không đánh mất kết nối với chính mình chỉ vì áp lực phải hào nhoáng với bên ngoài.


Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *