Phân loại tuyển dụng

Hôm trước mình phỏng vấn bạn Recruitment Consultant cho team. Sau khi hỏi rất sâu để đánh giá đúng kinh nghiệm làm việc của bạn mình có chia sẻ với bạn thế này.
Tuyển dụng là một mảng chuyên môn rộng, làm Recruiter quan trọng là cần biết mình đang ở đâu.

 1. Internal vs External
  Internal tuyển cho 1 công ty, 1 lĩnh vực cần rất hiểu và yêu công ty đó để có thể tuyển tốt. Điều gì cũng có thể điều chỉnh riêng tên công ty thì không. Nên nếu đã chọn thì hãy tin.
  External thì cần coi khách hàng là công ty của mình để giúp họ giải quyết bài toán nhân sự, chứ không chỉ là tuyển rồi thu tiền. KPIs luôn ở trên đầu, ai thích việc nhẹ nhàng thì không nên thử.
 2. Mass vs Executive Search
  Mass thì đánh số lượng, nhận nhiều CV mỗi ngày thì vui. Nhưng tỷ lệ bùng cũng nhiều. Ứng viên thường không yêu cầu quá cao, dễ kết nối và tạo thiện cảm. Số lượng lớn nên nhiều khi hơi nản về mấy việc giấy tờ.
  Executive search yêu cầu cao hơn, cần các bạn tương đối trưởng thành trong giao tiếp, quan trọng là tìm ứng viên khó, tìm hoài tìm mãi mới ra một người. Vận dụng đủ mọi kỹ năng mới tìm ra một vài ứng viên phù hợp. Thậm chí có vị trí chỉ gửi 1 CV và offer luôn.
 3. Junior vs Senior
  Làm việc với junior dễ chịu, các bạn hay hỏi, dễ ứng tuyển, dễ deal. Nhưng tình huống ứng viên thiếu chuyên nghiệp cũng nhiều.
  Senior thì biết họ cần gì và muốn gì, kỳ vọng với recruiter cũng cao hơn. Lỡ có sai xót là bị phê bình, đánh giá như chơi. Một số bạn không khéo hoặc quá non trong xử lý tình huống là dễ bị dính đạn lạc.
 4. Outsourcing vs Product
  Ứng viên chuyên làm outsourcing hành vi và mối quan tâm rất khác, bạn sẽ cày bừa trên thửa ruộng cực lớn, ai nhanh hơn người đó thắng. Cần nắm rõ tất cả về cơ chế lương thưởng, phúc lợi, OT.
  Ứng viên thích làm product quan tâm nhiều về công ty, sản phẩm, định hướng hơn, hay hỏi về team và sếp và tầm nhìn của công ty. Cách đưa lựa chọn cũng sẽ khác. Có nhiều bạn tham gia startup chỉ vì được “thu phục” bởi người đứng đầu.
 5. Function vs Industry
  Có nhiều focus có nghĩa là không có focus nào cả. Bạn không thể là recruiter có thể tuyển được mọi thứ. Làm mọi thứ tức là không làm sâu.
  Tuyển theo function là bạn xây dựng dữ liệu và mối quan hệ ứng viên trong một số vị trí nhất định. Thường là các vị trí tuyển nhiều, tuyển quanh năm. Recruiter chuyên tuyển sales mảng bảo hiểm.
  Tuyển theo industry thì bạn cần hiểu biết sâu sắc về ngành đó, liệt kê được tên các công ty, biết ai làm ở đâu, biết sự chuyển dịch của ngành. Và có thể phân tích, nhận định được về lĩnh vực mình làm.
  Tuyển dụng thực ra rất rộng, bạn cần đi sâu và bạn cần biết mình đang ở đâu.
  Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *