My people

Lúc mình mở Notion để soạn bài nói cho TEDx Talks mình tình cờ xem lại một số file cũ. Có một file mình đặt tên là My people nơi mình lưu ảnh của những người mình coi trọng và khiến mình vui vẻ hạnh phúc. Cập nhật lần cuối là hơn một năm trước. Giờ nhìn lại sẽ thấy 7/10 người trong đó đã không còn là my people. 2 người vẫn còn ở đó là những người bạn quen hơn 10 năm. Một người vẫn là my people nhưng không tương tác quá nhiều như năm ngoái vì công việc và địa lý. 

Mình có tiếc không nếu bỏ những người đó ra khỏi cuộc đời mình? Hẳn là không vì chúng ta đã không còn giống nhau về mặt quan điểm sống, giá trị và những mối quan tâm chung. Bên cạnh đó mình vẫn thêm được nhiều người mới vào trong dang sách my people. Chưa bao giờ hiểu được câu nói people come people go rõ ràng đến thế. Đặc biệt là khi mình vẫn còn trong giai đoạn phát triển, còn thay đổi, còn chuyển mình. Không có gì là chắc chắn. Chủ đề mình sắp nói là về authenticity trong đó có một ý là hãy dũng cảm từ bỏ những gì không còn phù hợp với bạn. 

Anh Hiếu TV có một tập podcast khá hay đó là Có đi cùng nhau được mấy đâu. Một cái nhìn nhẹ nhàng hơn với chuyện hợp tan và những người ta sẽ gặp trong đời. Hầu hết các mối quan hệ ta đều không đồng hành được với nhau được quá lâu nên hãy cứ trân trọng thời gian khi còn có thể, công việc đồng nghiệp cũng thế. Nếu may mắn đi được với nhau lâu dài thì đó là một điều hiếm có cần trân trọng hơn nữa. 

Càng trưởng thành bạn thân càng ít nhưng chất lượng hơn. Những người ở cạnh ta vì sự phù hợp cao về mặt giá trị. Người đủ bao dung và thấu hiểu cho những lúc bạn sai quấy vì nó đôi khi cần thiết cho hành trình phát triển. Và người sẵn sàng ở bên lúc bạn down nhất. Em đừng lo, nếu em có chuyện gì chị sẽ bay vào với em. Chị Thái Hà từng nói với mình như vậy đó.

Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *