Bài học về việc chọn core team

Tôi vừa cho vài bạn trong team nghỉ rồi cậu à và học được kha khá bài học

Là gì thế

Chọn người phù hợp, và chọn người tập trung

Biết tiêu chí chọn core member của tôi là gì không?

?

Kết quả, trung thành và tập trung


Không có chuyện one size fits all. Vậy nên nếu bạn không phải là Leader cho một doanh nghiệp hàng nghìn người, nếu team bạn quản lý trực tiếp dưới 30 người thì hãy lựa chọn người phù hợp với mình thay vì thay đổi bản thân để phù hợp với người khác. Mình là người high-performer, hardcore trong công việc, vậy nên bạn nào thích nhẹ hàng, vừa làm vừa chơi sẽ không hợp. Core team mà không phải những người legit, xuất sắc nhất thì team không thể đi nhanh được. Mà điều chứng minh rõ nhất đó là nhìn vào kết quả, no excuses. Nếu bạn không perform tốt thì mình xin lỗi nhưng không thể giữ bạn vì nó ảnh hưởng tới tinh thần của cả team.


Khi nhân sự không tập trung thì hiệu suất công việc giảm sút nhanh chóng. Trước kia họ đã từng làm được 150% so với yêu cầu, nhưng chỉ cần giây phút bị xao lãng hoặc bắt đầu có suy nghĩa khác mà không dành hết sức thực thì hiệu quả khi đó không những không đạt 100% (con số bạn ý nghĩ sẽ đạt được) mà sẽ tụt xuống dưới 50% thậm chí về âm. Nhân sự không tập trung không những giảm hiệu suất mà còn gây ra những rủi ro tiềm tàng (mắc lỗi, chất lượng công việc không đảm bảo).


Khi ở trong môi trường startup bạn không thể không hardcore, vì startup cần chứng mình tăng trưởng và tăng trưởng thật nhanh. Core team mà không tập trung, trung thành và hiệu suất thì tất cả mục tiêu sẽ thất bại vì KPIs trong startup luôn là dạng hard-to-get. Trong đó trung thành cũng quan trọng không kém. Khi một thành viên được giao một mục tiêu “không tưởng”, điều gì khiến bạn ấy tin rằng sẽ làm được? Đó duy nhất là niềm tin vào người lãnh đạo và chiến lược của họ.


Note: Ghi chép vội sau cuộc trò chuyện hôm qua


Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *