Automation vs Human touch?

Hôm nay trong buổi họp một bạn consultant của team chia sẻ là các anh Unity Dev khá là ẩn dật và rất không thích bị kết nối hàng loạt. Một số người còn có công cụ để có thể xác định được bạn recruiter nào gửi tin nhắn tới bằng tool tự động hay thủ công. Và nếu là tool tự động thường sẽ bỏ qua luôn không trả lời tin nhắn.


Mình biết các bạn master sourcing trên Linkedin thì việc dùng các công cụ hỗ trợ là một điều không thể thiếu. Mỗi ngày phải connect tới vài trăm profile để có thể có được CV phù hợp. Tỉ lệ convert từ 1 – 5% đã là nhiều. Các công cụ hỗ trợ sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn, làm việc bớt thủ công hơn thế nhưng cũng khô khan, công nghiệp và máy móc hơn nhiều. Tin nhắn gửi đi là tin nhắn mẫu không được customize theo từng ứng viên.


Searching trên Linkedin là một cách tạo nguồn trong ngắn hạn, giải quyết bài toán trước mắt. Nhưng đó không nên là cách duy nhất và quan trọng nhất. Về dài hạn mình vẫn tin branding và networking là cách tạo nguồn ứng viên bền vững hơn. Mỗi khi có vị trí tuyển dụng mới thay vì liên hệ với 100k ứng viên có profile trên Linkedin, thì bạn có thể đăng tuyển để tiếp cận với 100k người để ứng viên chủ động liên hệ trực tiếp.


Câu chuyện tuyển dụng không chỉ là việc giới thiệu 1 vị trí phù hợp với ứng viên mà hơn thế là việc xây dựng những mối quan hệ đủ sâu để hiểu hơn về con đường sự nghiệp của họ, mong muốn phát triển, tính cách và những nhu cầu rất con người của ứng viên. Chỉ khi recruiter hiểu sâu sắc như vậy mới có thể đặt đúng người vào đúng vị trí. Đó là những thứ không công cụ nào có thể thay thế được.

Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *