Reference Check cho ứng viên

Bình thường mọi người chỉ làm reference check từ phía của ứng viên là yêu cầu ứng viên đưa thông tin tham khảo về đồng nghiệp và sếp cũ từng làm việc.

Adele chợt nghĩ ra một ý tưởng là vì sao chúng ta không làm cả chiều ngược lại. Hiring Manager có thể cung cấp contact của những nhân sự đã và đang làm việc với mình để ứng viên hiểu rõ hơn về văn hóa và phòng cách làm việc. Ví dụ như trước khi đồng ý offer hoặc ứng tuyển manager hoàn toàn có thể gửi thông tin reference cho ứng viên.

Với các bạn đang quan tâm tới vị trí Recruitment Consultant của team Adele thì đây là 3 bạn nhân sự đã và đang làm việc trực tiếp với Adele. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp để hỏi về thông tin reference về mình với vai trò là Manager của các bạn ý.

Mọi người thấy ý tưởng này thế nào. Có bao nhiêu Line Manager sẵn sàng cung cấp reference contact với ứng viên nhỉ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *