Công cụ book lịch phỏng vấn số lượng lớn Calendly

Giới thiệu với mọi người Tool mình dùng để xếp lịch phỏng vấn. Đặc biệt với những đợt tuyển dụng với số lượng lớn cần xếp lịch phỏng vấn với nhiều bộ phận.

  • Giao diện thân thiện dễ dùng
  • Hiện được lịch rảnh của Hiring Manager để ứng viên chủ động chọn lịch phù hợp
  • Cài đặt được meeting 15-30-60 phút
  • Mỗi khi meeting được book thì thời gian đó sẽ được lock lại và ứng viên khác không book được nữa
  • Đồng bộ hóa với các Calendar của bạn, có tính năng cancel và reschedule
  • Customize được email xác nhận gửi cho ứng viên (có thể thêm link zoom)

Link: https://calendly.com

Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *