Thế nào là một manager tốt?

Adele luôn nói với các bạn consultant trong team đó là ở vai trò là leader của các bạn chị có 2 mục tiêu chính. Một là giúp công ty đạt được business goal. Hai là giúp từng bạn đạt được personal goal của mình. Mình tin mỗi chúng ta đi làm với động lực đến từ cá nhân là chính. Có thể đó là những nhu cầu về tiền bạc, ảnh hưởng, kiến thức, sự cống hiến hay mong muốn mang lại giá trị. Thực tế mà nói chúng ta đi làm vì mình chứ không phải vì công ty hay tổ chức.

Owership

Đó cũng là ý nghĩa của ownership. Khi các bạn consultant được làm chủ, kiểm soát được công việc của chính mình. Cảm giác được làm việc cho chính mình, vì lợi ích của mình rất thoải mái và hào hứng. Động lực đến từ bên trong (internal motivation) bao giờ cũng bền vững hơn những yếu tố bên ngoài (external motivation). Khi cây gậy và củ cà rốt đã lỗi thời và không còn hiệu quả.

Personal goal

Ở team IT mình luôn nhắc consultant tập trung vào personal goal của các bạn. Và mình sẽ đồng hành giúp đỡ các bạn đạt được mục tiêu cá nhân đó. Thông qua việc các bạn đạt được mục tiêu cá nhân của chính mình. Công ty qua đó sẽ đạt được mục tiêu của business. Mỗi bạn trong team của Adele lại có mục tiêu cá nhân rất khác nhau.

Có bạn muốn kiếm tiền, tự do về tài chính và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực bạn làm. Có bạn muốn đi theo hướng quản lý, muốn sau này quản lý một team internal tầm trung. Bạn muốn thử xem headhunt có đúng là DNA của bạn hay không. Với Adele một manager tốt là người giúp được nhân viên đạt được mục tiêu cá nhân. Và giúp được công ty đạt được mục tiêu kinh doanh và bản thân vẫn đạt được mục tiêu của chính mình. Vậy là đủ!

Nếu bạn có mục tiêu kiếm tiền mạnh mẽ, muốn tự thiết kế một cuộc sống tự do cho chính mình thì về với team IT nhé, chúng ta sẽ cùng giúp nhau đạt được điều đó.

Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *