Searching Tools cho Recruiter

Chia sẻ với mọi người một số tool hỗ trợ trong quá trình searching ứng viên. Đây là những tool mình đang dùng hằng ngày sau khi test rất nhiều tool khác nhau.

1. Social Talent

Tool giúp mọi người tự động viết boolean search string, search được trên nhiều nền tảng: trực tiếp trên linkedin, search linkedin gián tiếp qua google, github, behance. Đây là web dùng trực tiếp trên Chrome, có thể lưu lại boolean search để tối ưu hóa dần từ.
Link: https://lnkd.in/gAS9BBg

2. Recruitin

Tương tự như Social Talent nhưng có thêm những field về Country, Education, Employer. Tool này chỉ dùng để search cho Linkedin.
Link: https://recruitin.net/

3. Glossary Tech

Tool này giúp bạn đọc những thuật ngữ về IT trong CV của ứng viên. Đặc biệt hữu ích cho mấy bạn mới tuyển IT và chưa hiểu hết những từ chuyên ngành trong profile
Link: https://glossarytech.com/

4. Hiretual

Hiretual giúp bạn summary profile ứng viên khi search linkedin trên google. Khi bật extension này thay vì chỉ nhìn thấy tên profile bình thường, bạn có thể nhìn thấy title, tên công ty, thời gian làm việc của ứng viên một cách nhanh nhất, cả về thông tin học vấn nữa để có đánh giá sơ bộ về profile ứng viên trước khi vào xem chi tiết.
Link: https://hiretual.com/

5. Salesql

Exention này giúp tìm email của ứng viên. Email mà ứng viên dùng để đăng ký tài khoản linkedin. Nên thường đây sẽ là email chính của ứng viên. Bạn có 100 credits/tháng cho một account
Link: https://salesql.com/

6. Marketing Tool

Tool này giúp bạn tìm đươc số điện thoại của ứng viên nếu có facebook hoặc ngược lại. Tỉ lệ chính xác phụ thuộc khá nhiều vào việc ứng viên có public nhiều thông tin trên mạng hay không.
Link: https://marketingtool.top/lay-sdt/

Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *