Cơ hội và sự đóng góp #careercoachplaylist

#careercoachplaylist

Một case mình tư vấn khá thường xuyên đúng kiểu coaching theo cả lộ trình sự nghiệp, hôm trước chị có hỏi mình rằng. Chị được giao thêm nhiệm vụ mới, ban đầu với tâm thế là học hỏi, sau một thời gian chứng minh được năng lực, chị có nên yêu cầu tăng lương vì scope công việc tăng lên không? Hay hôm qua bé mentee của mình cũng bất ngờ khi mình có pay allowance cho intern và bonus cho các bạn tham gia On the job training program. Em tưởng intern là giai đoạn bạn được trao cơ hội học hỏi và không có lương chứ ạ?

Chúng ta nên tách biệt cơ hội và sự đóng góp trong công việc. Bạn vẫn trân trọng việc được trao cơ hội làm việc, đảm nhiệm công việc mới, được học, được làm và được hướng dẫn. Nhưng những đóng góp của bạn trong công việc, cho tổ chức là hoàn toàn có thật và nên được ghi nhận. Không thể chỉ vì cảm giác phải biết ơn mà bạn phủ nhận những đóng góp của chính mình. Đó là lí do vì sao mình tin rằng các vị trí Intern cũng nên có allowance và nhân sự nên được trả lương tương xứng với những gì họ đem lại cho tổ chức.

Mối quan hệ bền vững nhất giữa nhân sự và tổ chức là mối quan hệ dựa trên sự công bằng về lợi ích, win-win solution. Công ty đạt được business goal và nhân sự đạt được personal goal của bạn ý. Nếu vì một vài lí do nào đó cán cân lợi ích không được thăng bằng thì một là sự gắn bó sẽ không được lâu dài hoặc thị trường lao động sẽ có tác động để tự điều chỉnh nó về hướng cân bằng hơn. Ví dụ như nhân sự đi phỏng vấn công ty khác và biết nằng cùng mức năng lực công ty khác offer cao hơn. Nếu tổ chức coi cơ hội được làm việc là một loại benefits, có thể nhân sự vẫn sẽ nhận cơ hội đó nhưng khi đạt được mục tiêu về thử sức và học hỏi họ sẽ không ở lại và gắn bó thêm.

Lời khuyên của mình cho những case về đề nghị tăng lương đó là: nắm rõ giá trị thị trường của bạn, hiểu rằng mức lương sẽ tương xứng với kỹ năng, năng lực và đóng góp của bạn cho tổ chức và luôn tiếp cập với góc nhìn win-win.

Adele

Career Coach – Meet Adele Doan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *