Start-up cần người như thế nào

  • Graduated from a reputable university with high GPA
  • Smart and sharp
  • Strong and hard-working
  • Proactive, be a quicker learner
  • Ambitious, have critical mindset
  • Excellent with excel and accounting system

Phải tuyển dụng cho startup bạn mới thấy tìm nhân sự tốt bây giờ thật khó. Mình bảo bác Founder những yêu cầu trên ứng viên trên thị trường không có nhiều đâu. Bác bảo tưởng như vậy là yêu cầu “fairly common” rồi mà.

Với startup, số lượng nhân sự dụng không nhiều, mỗi quyết định tuyển sai là ảnh hưởng đến cả business. Nếu là tập đoàn lớn bạn có quyền sai nhiều hơn một chút. Vì sai còn có cơ hội để sửa và có nhiều tiền để sai hơn. Bởi mỗi quyết định sai trả giá bằng tiền và nhiều hơn thế.

Với startup, nhân sự cần chọn người tinh. Một nhân sự giỏi có thể cover cộng việc của 3 – 4 nhân sự nhàng nhàng. Bình thường có thể mất đến 6 tháng để catch up với công việc nhưng người giỏi chỉ cần mất 2 tháng.

Với startup, tiền là nguồn lực và nguồn lực thì không được lãng phí. Kể cả bỏ nhiều tiền để “mua” nhân sự thì ai đến vì tiền rồi cũng đi vì tiền mà thôi. Vậy nên với startup cần thuyết phục nhân sự đồng hành với mình bởi vision, tiền năng của business, cơ hội phát triển và môi trường.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *