Mình đã giúp các bạn ứng viên sửa CV như thế nào?

Trong quá trình làm việc mình gặp không ít trường hợp ứng viên dù đã có kinh nghiệm đi làm nhưng đôi khi vẫn chưa biết cách viết CV làm sao để làm nổi bật điểm mạnh và sự phù hợp của mình với vị trí.

Cách mình thường làm khi sửa CV cho ứng viên đó là:

  • Bỏ những phần kinh nghiệm không liên quan
  • Sửa lại job tittle/vị trí công việc cho phù hợp
  • Viết thêm phần mô tả công việc, nhấn mạnh những công việc có sự liên quan
  • Bổ sung về thành tựu/achievement nếu có

Lần gần nhất là mình sửa CV cho một bạn ứng tuyển vị trí Chuyên viên hoạch đinh tài chính cá nhân của Prudential. Đây là một số lỗi bạn ý gặp khi viết CV

  • Bạn từng có kinh nghiệm 4 tháng làm Tư vấn tài chính cho AIA nhưng lại không cho vào CV vì nghĩ rằng thời gian làm việc ngắn quá không đáng kể.Giai đoạn bạn làm tại siêu thị điện máy thì có 1 năm làm tại vị trí sales sau đó chuyển qua vị trí hành chính khoảng 2 năm. Nhưng khi cho vào CV tittle bạn chỉ ghi là Nhân viên hành chính. Khi đọc tittle này nhà tuyển dụng sẽ thấy hoàn toàn không liên quan tới vị trí ứng tuyển
  • 2 năm gần nhất bạn ở nhà để kinh doanh online nhưng không cho vào CV: phần kinh nghiệm này thực ra lại rất phù hợp với vị trí Tư vấn tài chính dưới góc độ là network và biết cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng cá nhân.

Ngoài ra còn nhiều lỗi khác như: cách dùng từ, thể hiện số liệu, viết summary/objectives chưa chuẩn….bạn cũng nên lưu ý hơn nhé.

Adele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *