Những việc cần làm để kết nối lại với cộng đồng Linkedin

Cách đây một năm mình tạm thời dừng công việc headhunter để tập trung cho business Sen và Gốm. Hiện tại Sen và Gốm đã hoạt động ổn đinh, có team phụ trách. Nên mình quyết định quay lại mảng headhunt một chút. Ngoài lí do vì nhớ nghề. Còn bởi vì công việc headhunter …

Những việc cần làm để kết nối lại với cộng đồng Linkedin Read More »