Đừng mong chờ kết quả mới nếu bạn cứ lặp đi lặp lại cách làm cũ - Phát triển bản thân - Adele Doan Blog

Đừng mong chờ kết quả mới nếu bạn cứ lặp đi lặp lại cách làm cũ – Phát triển bản thân

Đây là câu nói nổi tiếng của Albert Einstein làm mình nhớ đến mỗi khi nhắc về Phát triển bản thân. Nguyên văn câu nói của ông là “The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results “

Kỳ lạ là câu nói này giúp mình bình tĩnh, tích cực, và sáng tạo hơn rất nhiều khi mở Sen và Gốm.

Bình tĩnh

Bởi vì, mình biết vấn đề ở đâu. Vì sao tháng rồi doanh thu từ Instagram giảm, vì mình không đăng bài đủ và đều đặn như trước. Và, khi mình quay lại lịch trình đăng bài như cũ mọi việc lại dần tốt trở lại. Mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó cả.

Tích cực

Bởi vì, mình biết mọi việc sẽ cải thiện nếu mình làm tốt hơn hoặc ít nhất là như cách cũ mình đã làm. Và, mọi việc sẽ không bao giờ xấu đi. Mình thích đo lường lắm. Vậy nên, tất cả những gì có để đo lường được mình đều cố gắng thu thập số liệu và tạo báo cáo. Chỉ khi có số liệu mình mới phân tích được vấn đề nằm ở đâu. Numbers speak it all. Vì vậy, hãy tin mình đi, mọi việc sẽ ổn thôi.

Sáng tạo

Mình sáng tạo hơn. Vì, mình biết muốn có kết quả tốt hơn thì mình phải có cách làm mới. Bên cạnh cách làm cũ mình nghĩ ra được nhiều hướng đi mới và hoạt động mới hơn cho Tiệm. Mình đã mở tủ sách nè, tặng lại những món đồ ở Tiệm, luôn có quà tặng cho khách hàng và luôn ghi lời nhắn viết tay… Từng chút từng chút một, mình cải thiện hằng ngày. Mọi người hay hỏi có sợ người khác biết hết hoạt động của Tiệm rồi sao chép lại không? VỚi mình, Tiệm không bao giờ phải lo sợ điều này. Vì họ có sao chép hoạt động của Tiệm ở thời điểm hiện tại nhưng không phải tương lai. Vì tụi mình cải tiến hằng ngày mà. Mindset, cái tâm và sự sáng tạo là unique, mỗi người mỗi khác.

Vì vậy khi bất kỳ một việc gì xảy ra không như ý muốn, không đúng với những gì mà nó được chờ đợi mình đều bình tĩnh phân tích:

  • Liệu mình có làm như cách cũ không?
  • Có nguyên ngân nào là nằm ngoài sự kiểm soát không?
  • Và mình có thể làm gì khác đi để có kết quả tốt hơn không?

Hãy ghi nhớ “Đừng mong chờ kết quả mới nếu bạn cứ lặp đi lặp lại cách làm cũ” và “Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó” bạn nhé.

Adele Doan Blog

28/06/2019

Đọc tất cả bài viết tại đây

Đừng mong chờ kết quả mới nếu bạn cứ lặp đi lặp lại cách làm cũ - Phát triển bản thân - Adele Doan Blog

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *